Rentenční nádrž

Podzemní nádrž


Podzemní nádrže jsou využívány jako žumpy, septiky, zásobní nádrže dešťových vod, nádrže pro pitnou vodu, čerpací nádrže pro závlahové systémy, domovní či komunální čistírny odpadních vod. Pokud není možno daný objekt napojit na obecní či městskou kanalizaci a z nějakých důvodů nelze vybudovat čistírnu odpadních vod, nabízí se řešení v podobě celoplastové nepropustné žumpy. Podmínkou pro vybudování je dobrý přístup pro pravidelné vyvážení žumpy a minimální vzdálenost, při málo propustném terénu 12 m od domovních studní a zdrojů pitné vody. Velikost nádrží záleží na množství napojených osob, resp. na potřebné zásobě vod pro požadovaný proces. Nádrže lze vhodně upravit pro konkrétní podmínky a potřeby. Instalují se do výkopu na připravenou vybetonovanou desku nebo zhutnělý podsyp tak, aby byl strop nádrže kryt nádrže cca 25 cm pod povrchem. Při výskytu spodní vody je vhodné se poradit se stavebním projektantem, nebo uložení nádrže zadat stavební firmě.
Nádrže, které jsou uloženy hluboko nebo v nepříznivých geologických podmínkách a jsou často vyprazdňovány je nutno obetonovat a řádně ukotvit k základové betonové desce.