Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: Úspory energie – VI. výzva
Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu U Bašty 1793/2, Hlučín
Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetických ztrát a zavedení moderního energetického hospodářství objektu. Realizace záměru přinese snížení spotřeby a celkových nákladů na paliva, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.
V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie budou realizována tato energeticky úsporná opatření:
– zateplení obvodového pláště,
– zateplení stěn do nevytápěné části,
– zateplení soklu,
– zateplení střechy,
– zateplení podlah,
– výměna výplní otvorů,
– instalace nové osvětlovací soustavy s LED světly,
– instalace nové zdroje vytápění a ohřevu teplé vody,
– vyregulování otopné soustavy.
Dotace EU
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.